SEO & Google AdWords
Ring på: 22 14 57 38

Relevans og popularitet – vigtig i seo

Tidligere har vi set på hvordan søgemaskiner finder dokumenter, der svarer til søgeordet eller søgesætningen. Men hvordan finder den ud af hvilket dokument/side, der skal være nr. 1 eller nr. 1.067.368?

Alle nuværende søgemaskiner bygger på teorier om informationssøgning, som har eksisteret siden midten af det 20. århundrede. Den gang gjaldt det edb-systemer på biblioteker, det offentlige eller på forskningsinstitutter. Hurtigt fandt man ud af, at der er to kritiske faktorer i søgninger:

Relevans – Altså i hvor høj grad indholdet af et dokument svarer til det, som brugeren har søgt efter. Relevansen stiger når søgetermen optræder flere gange i dokumenter og er nævnt i f.eks. titel og overskrifter.

Popularitet – Defineret som den relative vigtighed målt som citater fra andre i dokumenter, der også er relevante for søgningen. Dette optræder typisk i videnskabelige artikler, hvor man refererer til andres arbejde. Populariteten af et dokument stiger med ethvert andet dokument, der refererer til det.

Disse to begreber er også grundstenene i dagens web søgninger, hvor søgemaskinerne undersøger dokumenter for relevans og ser på de links, der linker til det pågældende dokument.

I analysen af dokumenterne ser søgemaskinen på om søgeordet findes i vigtige områder på siden – det er typisk titlen, meta tags, overskrifter (såkaldte h-tags) og i selve teksten. Søgemaskinen forsøger også at bestemme kvaliteten af dokumentet via komplekse beregninger.

I link analysen ser søgemaskinen ikke kun på, hvem der linker til den pågældende side, men også hvad de “siger” om siden/siten. De ser også på troværdigheden af siden (links fra .gov eller .edu – offentlige myndigheder vejer således tungt)  og ser på hvem der linker til den side og hvad de skriver.

Analysen af de enkelte dokumenter og links udgøres af hundreder af faktorer, som kun søgemakskinerne kender til bunds. Via faktorerne og søgemaskinernes algoritmer filtrerer søgemaskinerne dokumenterne og bestemmer det enkelte dokuments score i en given søgning. Denne score anvendes så til at indrangere dokumenter med det (forhåbentlig) vigtigste dokument øverst og så i faldende rækkefølge.

Så for at komme højt i søgemaskinerne er det altså nødvendigt med indholdsmæssigt relevans og opbygning af links.

Skriv et svar